Stubbfräsning – En effektiv lösning för trädgård och landskap

23 januari 2024
Lotta Alberius

editorial

När ett träd har fällts lämnas ofta en stubbe kvar som kan vara både ett estetiskt och funktionellt hinder i din trädgård. Stubbfräsning är en metod som används för att effektivt avlägsna dessa oönskade rester. Genom att mala ner stubben till flis kan platsen återanvändas för nya trädplanteringar, gräs eller annan markanvändning. I denna artikel utforskar vi vad stubbfräsning innebär, dess fördelar, processen och varför det kan vara den bästa lösningen för att hantera stubbar i din trädgård.

Vad är stubbfräsning?

Stubbfräsning är en metod för att ta bort den del av trädet som blir kvar efter att det har sågats ned. Denna process involverar en stubbfräs, en kraftfull maskin som är utrustad med en snurrande skiva med tänder, vilken effektivt mald ned stubben till mindre bitar. Tekniken tar bort stubben helt ner till en förutbestämd djup, på så sätt avlägsnas både själva stubben och de största rötterna som går ut från den.

Fördelar med stubbfräsning

Stubbfräsningen kommer med en rad fördelar som gör metoden till ett populärt val för såväl fastighetsägare som kommuner och företag. En av de största fördelarna är att fräsningen är skonsam mot omgivningen. Till skillnad från grävning, där stora områden av jorden påverkas, är stubbfräsningen en riktad åtgärd som inte stör den omgivande marken.

En annan fördel är att avlägsnandet av stubben gör ytan omedelbart användbar för nya planteringar eller andra landskapsplaneringar. Det öppnar också för bättre estetik i trädgården utan det visuella olägenheten av en död stubbe. Vidare så eliminerar stubbfräsningen risken för att skadedjur som termiter och andra insekter ska etablera sig i trädrötterna.

Processen för stubbfräsning

Processen för stubbfräsning är ganska rakt fram. Det inleds med att markera området där stubbfräsen ska arbeta, för att säkerställa att inga kablar eller rörledningar skadas under arbetets gång. Därefter manövrerar operatören fräsen över stubbens yta, gradvis sänkande skivan för att mala ner stubben tills den önskade djupa är nådd. Hela processen kan ta allt från en kort stund till flera timmar, beroende på stubbens storlek och träslag.

Skärdjupet kan anpassas efter vad som ska ske på platsen efteråt. För plantering av nya träd kan en större djup vara att föredra, medan för exempelvis gräsmatta kan det räcka att fräsa bort den övre delen av stubben. Det som kvarstår efter arbetet är flis och sågspån som kan kvarlämnas för att brytas ned naturligt eller tas bort, beroende på kundens önskemål.

stubbfräsning

Efter stubbfräsning

Efter att stubbfräsningen är klar, är det dags att bestämma vad som ska hända på platsen där stubben tidigare stod. Området kan behöva jordförbättras eller återställas på annat sätt beroende på vilken typ av vegetation som planeras att växa där. Det är viktigt att plantera något snart efter en stubbfräsning eftersom marken kan sjunka något när flis och organisk materia bryts ned.

Återställning av området innebär ibland att flisen som bildats från fräsningen blandas med jorden för att förbättra jordstrukturen. Detta kan vara en naturlig gödning till de nya växter som ska planteras. I andra fall kan kunden önska att flisen tas bort och att ny näringsrik jord tillförs för att skapa bästa möjliga grund för framtida växtlighet.

Ali Ås Arborist – din partner för professionell stubbfräsning

När det gäller stubbfräsning är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren tjänsteleverantör som kan garantera ett säkert och effektivt arbete. Ali Ås Arborist är en specialist inom trädfällning och stubbfräsning som erbjuder expertis och precision i sitt arbete. Med en stark betoning på kvalitet och kundnöjdhet är vårt mål att förse dig med en problemfri upplevelse från början till slut.

Fler nyheter