Skolan i förfall – eller helt fantastisk!

16 oktober 2019
admin

Svensk skola är ofta i blåsväder, åtminstone i inhemska medier. Det rapporteras ofta om allt som är dåligt och går fel, sällan om det som går bra. Sällan om det som är så fantastiskt med svensk skola. Som att den är gratis; gratis mat, gratis skolmaterial, gratis böcker, gratis på alla sätt och vis. Som att den värderar demokrati och likabehandling som två otroligt viktiga ingredienser. Att flickor och pojkar är lika mycket värda. Att man ska få stöd oavsett om man är lågpresterande eller högpresterande. Att särskilda svårigheter ses som särskilda möjligheter.

 

 

Vad värderas viktigt

 

Visst finns det förbättringsmöjligheter i vissa områden, som att skolpengen inte borde bero på hur rik kommunen är för att ta ett exempel. Men på det stora hela är den faktiskt fantastisk i jämförelse med skolan i många andra länder. I länder där bara pojkar får gå i skola, där det tas ut en hög avgift från föräldrarna och alla inte har råd, där eleverna tuktas och är rädda för att tala om sin åsikt. Visst finns det länder som har högre resultat i PISA-mätningar, men hur mår de eleverna egentligen? Vad ingår i deras läroplaner? Får de lära sig entreprenörskap och att våga göra sin röst hörd? Får de veta att de är värdefulla precis som de är?

 

Många val

 

I Sverige finns det många skolor att välja på. Det finns grundskolor med olika slags inriktningar. Det finns exempelvis inriktning med musik, dans eller idrott. Det finns de med utomhuspedagogiken i fokus genom “i ur och skur”-tänk, som bl.a. en skola i Malmö har. Det finns filosofiska inriktningar eller de som fokuserar på hållbar utveckling. När det är dags för gymnasiet så ökar det variationsrika utbudet ännu mer. Och alla eleverna ska få möjlighet att nå sin fulla potential – det är lagstadgat.

Fler nyheter