Behöver du skaffa ett invaliditetsintyg?

15 november 2021
patrick_pettersson

editorial

Vad är ett invaliditetsintyg? Det är ett intyg på en bestående funktionsnedsättning. Den kan bero på sjukdom eller en olycka som har skett. När behöver du ett sådant intyg? Du kan behöva ett invaliditetsintyg om du ska begära ut pengar från din försäkring. 

För att få ut ersättning från till exempel en olycksfallsförsäkring är det nödvändigt att intyga att du har fått en funktionsnedsättning, eller drabbats av invaliditet. Intyget ska också påvisa i hur hög grad din invaliditet hindrar dig i ditt liv. När du begär ut pengar från din försäkring ska det oftast ha gått ett år sedan skadan. Detta är för att bedöma om skadan är bestående. 

Första steget är ofta att försäkringsbolaget bedömer din invaliditetsgrad själva. Det gör deras läkare med hjälp av det underlag du ombeds skicka in till dem, i form av till exempel journalkopior och röntgenbilder. Ibland behöver man göra en större utredning för att göra en korrekt bedömning. Det är då du bokar tid för att få ett invaliditetsintyg.

 

Hur det går till att skaffa ett intyg

För att skaffa ett intyg behöver du boka tid hos en ortopedisk specialistläkare. Den personen kommer att göra en noggrann utredning av dina skador och ställa en del frågor om hur du upplever dina besvär. Tester som görs involverar sådant som test av rörlighet och förlust av styrka eller kvarstående smärta eller känselbortfall. Det blir också undersökt om du har förslitningar i leder och eventuella felställningar i den aktuella kroppsdelen.

 

image

 

Vem vänder jag mig till?

Har du ansökt om ersättning från ditt försäkringsbolag? Har de bett dig skicka dem ett invaliditetsintyg? Då kan du vända dig till https://www.invaliditetsintyg.se/ för att gå vidare. Att få permanenta besvär eller invaliditet efter exempelvis en olycka kan vara begränsande. Det är viktigt att du utreds för att få rätt ersättning.  

Fler nyheter