Vad gör en sjukgymnast i köping?

18 november 2020
lily_hansen

Sjukgymnaster kallas numera för fysioterapeuter. En fysioterapeut undersöker och vårdar patienter som har skador eller sjukdomar som påverkar muskler, leder, skelett och nerver. Vid det första mötet gör fysioterapeuten en funktionsanalys för att ta reda på hur problemet ser ut och hur det bäst kan behandlas. 

Tillsammans med patienten gör fysioterapeuten upp en plan som redogör för hur en viss målsättning ska uppnås. Behandlingen är anpassad efter individen, och utgår ifrån hur skadan eller sjukdomen yttrar sig hos den aktuella patienten. Det betyder att två olika patienter med samma sjukdom kan få helt eller delvis olika rekommendationer.

 

En rad olika behandlingsmetoder

Fysioterapeuter kan ägna sig åt många olika typer av behandlingar. Personer som lider av smärtproblematik kan till exempel behandlas med akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) eller värme eller kyla, för att tillfälligt eller långsiktigt lindra smärta. Patienter som dras med smärta och/eller funktionella problem kan behandlas med ortopedisk manuell terapi, vilket innebär att fysioterapeuten utför en manuell behandling, som i vissa fall kombineras med funktionsövningar.

Till sin hjälp har också fysioterapeuter några olika fysikaliska behandlingar. Dessa innefattar bland annat stötvågsbehandling och ultraljudsscanning. Fysioterapeuter använder fysikaliska metoder både för att undersöka och behandla sina patienter.

 

 

En mängd olika arbetssätt

En fysioterapeut kan ha olika typer av anställningar och fokusområden. Till exempel kan en fysioterapeut arbeta mot en viss organisation, mot en viss grupp, eller på individnivå. Som fysioterapeut jobbar man generellt inte endast med att lösa existerande problem, utan också med att förebygga problem. Många fysioterapeuter ägnar mycket tid åt att utbilda människor inom hälsa och friskvård för att undvika att skador eller sjukdomar uppkommer.

Många yrkesverksamma är anställda av kommunerna och landstingen. Vissa startar eget, och sätter ihop sina egna kombinationer av vårdmetoder och arbetssätt. Om du letar efter en sjukgymnast i köping kan du till exempel vända dig till Slottspraktiken.

Fler nyheter