Utför trädfällning för att undvika olyckor

16 februari 2021
william_eriksson

Som markägare är det viktigt att sköta om sin mark så att man får ut det mesta av den, men också eftersom det annars kan hända olyckor. En sak som man behöver ha uppsikt över som markägare är alla träd som finns på egendomen, för träd kan orsaka olyckor om de plötsligt faller till backen. Till exempel efter en storm så kan det finnas träd som är i farozonen eftersom stormen kan få träd att bli instabila. 

Det kan också vara aktuellt att ta ner träd om de inte är friska. Sjuka träd kan lätt bli en fara, de kan ha grenar som är svaga och rätt som det är så faller de ner. Om en trädfällning utförs på egendomen så slipper man oroa sig över fallande träd och man kan känna sig trygg med att vistas på området.

Undersök din mark regelbundet

För att undvika olyckor med fallande träd eller grenar från träd så bör man regelbundet se över sin mark. Efter en storm kan det finnas flera potentiella faror och det är därför bra om man ger sig ut för att undersöka vad som behöver rättas till. Men det är viktigt att se upp så att man inte råkar ut för en olycka om man ger sig ut dagen efter en storm eftersom det då kan hänga lösa grenar som lätt kan trilla ner. 

Det bästa är att försöka undersöka hur läget ser ut på avstånd. Ett tips är att se över marken med hjälp av en drönare, för då får man sig en bra överblick medan man själv är i tryggt förvar inomhus. När det är dags för att röja bort eventuella träd som är i riskzonen så är det bäst att anlita professionell hjälp med trädfällning så att det går till på rätt sätt och inga olyckor händer. 

Fler nyheter