Tid för trädgårdarbete

10 maj 2020
mikael_barani

Denna pandemi som vi befinner oss i just nu kommer att kasta långa skuggor över våra liv under en omfattande tid framöver. Det är inte meningen att det ska låta deppigt, men det är dessvärre så det kommer att bli. Det kommer att ta tid för världsekonomin att återhämta sig och den kommer också säkert att se annorlunda ut mot tiden före Covid-19.

Samtidigt så är detta en period av nya tillfällen. Är det något som man inser ju äldre man blir så är det just att varje kris här i livet, personlig eller global, alltid för med sig möjligheter. Det gäller bara att vara närvarande nog för att se dem, och fånga dem. 
Redan nu blomstrar vissa branscher, till exempel matbuden.
Våra vanor förändras nästan i realtid just nu och det kommer att bli spännande att se vad som väntar på andra sidan av denna oroliga tunnel.

Många av oss sitter också hemma och arbetar numera. Säkert kommer också det att bli vanligare i framtiden, både inom yrkeslivet och när det kommer till studier. På kort tid har många företag och institutioner snabbt tagit fram verktyg för att folk ska kunna arbeta på distans.
På ett sätt kan man säga att det är lite ironiskt: När vi nu har mindre val, och arbetar hemma, så kommer vi i framtiden få fler val eftersom vi nu bygger infrastrukturen för att kunna välja hur man vill arbeta – hemma eller på kontoret.

Kanske kommer detta att öppna upp för ett med flexibelt liv. Du hinner både sitta i videokonferens och påta lite i trädgården under våren. För det tyngre arbetet går det ju alltid att hyra in hjälp, till exempel för assistans med stubbfräsning: https://gentas.se/ta-bort-stubbar/.

Även om vi alltså lever i omvälvande tider så kommer detta i slutändan att föra med sig positiva effekter på samhället.

Fler nyheter