Rör till vatten, avlopp, luft och värme

14 juni 2020
jonas_olsson

Har du någon gång funderat över hur många rör som är dragna i en bostad eller fastighet? Det är en hel del. Rör behövs naturligtvis för vattnets tillförsel men även till avrinningen, det vill säga avloppsrör. Sedan tillkommer också rör för ventilation och för klimatanläggningar. VVS projektering inför nyproduktion och ombyggnation ger klimatsmarta och miljöekonomiska lösningar. Det kan röra sig om stora komplexa anläggningar i större fastigheter och gallerior, eller mindre privatbostäder. VVS-konsulter med lång erfarenhet av kommersiella anläggningar använder sig av modern teknik vid projektering. 

 

Att sätta miljön i centrum

Har du en fastighet och vill profilera dig inom miljösäkerhet så är det en god idé att anlita en konsult som kan erbjuda certifiering inom miljöbyggnad. Vill du uppnå den bästa driftsekonomin utifrån dina investeringar så kan installationsprojektering vara en väg att gå; det innebär en utredning av alla delar i VVS-systemet där man tar hänsyn till miljö, energieffektivitet, livslängd på anläggningen och vilka besparingar som kan göras. Miljöaspekter är centrala och varsamhetsprincipen tillämpas. Produkter väljs utifrån deras  beständighet, miljövänlighet och återvinningsmöjlighet. Målet är att minimera påverkan både från den yttre och som den inre miljön. Är du i behov av energiberäkningar och energideklaration så är det en tjänst som VVS-konsulter utför. 

 

 

Kvalitet och kontroll

När det gäller komplexa anläggningar med både vatten, avlopp, luft och värme så är kvalitet av yttersta vikt. Om en del fallerar kan det orsaka skador som påverkar hela fastigheten. Därför är kontinuerlig kontroll och granskning viktig. Att kompetensnivån hålls hög hos VVS konsulter (med vidareutbildningar) är en garanti. Interna kvalitetsrevisioner görs också återkommande för att säkerställa kvalitén på servicen. Det är viktigt att miljölagstiftningen följs och även där följs arbetet upp av interna miljörevisioner. Det är åtgärder som ska borga för att man ska känna sig trygg att anlita en konsult med expertis inom ett komplext område.

Fler nyheter