Från papyrusrullar, till bokbinderi, till maskiner

21 november 2021
lily_hansen

editorial

Idag tillverkas böcker oftast med hjälp av maskiner, men det har inte alltid varit så. De allra första böckerna genom historien såg inte ut som de böcker vi har idag. Istället bestod de oftast av rullar. Man kunde skriva på papyrusblad som kommer från växten papyrus, eller på pergament som gjordes av djurskinn. Både form och material skilde sig alltså från de böcker som vi är vana vid idag. Böckerna skrevs förstås också för hand eftersom man inte hade börjat trycka böcker på den tiden. 

När böcker började ta sin nuvarande form

Med tiden förändrades sättet att göra böcker och något som bidrog mycket till utvecklingen var tryckpressen. Istället för att skriva all text för hand kunde texten i böckerna tryckas. Tänk dig skillnaden i tidsåtgång mellan att skriva varje bokstav för sig och att en hel sida trycktes på en gång. Att göra många exemplar av samma bok blev förstås mycket lättare, än när man var tvungen att skriva böckerna för hand. 

Hantverket att binda böcker var också något som kom med tiden. Även där är det en stor skillnad mot papyrusrullarna som man tidigare läste från. Istället för att rulla ut en lång skrift så kunde man nu bläddra mellan sidorna i en bok precis som man gör idag. 

 

image

Från hantverk till industri

Nu görs böcker vanligtvis inte för hand längre, även om det också förekommer. Bokbinderi idag är till största delen något som görs av maskiner. Det kan dock finnas tillfällen då det mer traditionella hantverket är nödvändigt, exempelvis om en gammal och trasig bok ska lagas. Man kan också vilja binda böcker för hand för att man kan göra väldigt fina böcker på det sättet. Att det är något särskilt vackert med handgjorda saker är trots allt svårt att komma ifrån. Kanske är bokbinderi ett hantverk som du är intresserad av att lära dig? 

Fler nyheter